LUBLIN – miasto inspiracji w diabetologii

W dniach 16-18 maja 2019 roku Lublin będzie gospodarzem XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

To największe wydarzenie w polskim świecie diabetologii co roku gromadzi około dwóch tysięcy uczestników z całego kraju. Oprócz lekarzy wszystkich specjalizacji, zwłaszcza diabetologów, pediatrów i internistów, biorą w nim udział także pielęgniarki, psycholodzy, edukatorzy czy wreszcie sami diabetycy.

Zjazd Naukowy porusza tematykę niezwykle istotną i aktualną. WHO przewiduje, że w 2030 roku na świecie będzie żyło 360 milionów ludzi z cukrzycą i będzie to siódma główna przyczyna śmierci. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku – ukazuje to jak szybko narasta problem tej społecznej i cywilizacyjnej choroby. Cukrzyca jest chorobą niezwykle podstępną. Dotknięci nią ludzie przez lata nie odczuwają żadnych jej symptomów.

Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje od 2 do 2, 5 miliona osób, a blisko połowa z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy właśnie ze względu na brak objawów w początkowym okresie choroby. Według szacunków IDF do 2025 roku zachorowalność na cukrzycę w Polsce zwiększy się o 11-14 %. Wczesna diagnostyka, jak najszybsze podjęcie terapii i zmiana stylu życia mogą uchronić chorego przed bardzo ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią.

W tym roku na uczestników czeka ponad 100 wykładów i ponad 40 paneli naukowych, zaproszeni zostali również goście zagraniczni: Prof. Ralph A. DeFronzo (Texas) oraz Prof. Timothy Skinner (Kopenhaga).

Jak co roku zaprezentowane zostaną osiągnięcia laureatów nagród konkursu na grant naukowy PTDa lekarze oraz naukowcy otrzymają szansę na przedstawienie wyników przeprowadzanych przez siebie badań i obserwacji.

Zjazd poprzedzać będą warsztaty „Szkoła stopowa” przy PTD. Warsztaty inauguracyjne. XX Zjazd PTD” prowadzone przez Dr hab. n. med. Annę Korzon-Burakowską oraz Dr. n. med. Piotra Dziemidoka – Kierownika Kliniki Diabetologii i Pracowni Stopy Cukrzycowej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W Komitecie Honorowym Zjazdu znajdują się:
Minister Zdrowia – Prof. Łukasz Szumowski,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin,
Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Prof. Andrzej Stanisławek,
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk,
Rektor UM w Lublinie – Prof. Andrzej Drop
oraz Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi – Dr hab. Lech Panasiuk

www.20ptd.pl