Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego dla Funduszy norweskich i EOG, ogłosiło uruchomienie III edycji Funduszy

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Programy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, którego wdrażanie zakończy się w 2025 roku.

W czerwcu br. przewidziano ogłoszenie naboru do Programu „Badania”. Program „Badania” to szansa na wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki. Ma na celu poprawę wyników polskich badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

Z programu mogą skorzystać podmioty podejmujące działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań – uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy i naukowcy. Podmioty te będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 100% wartości projektu na badawcze projekty partnerskie (w tym wyłonione w ramach nowatorskiej formuły warsztatów Idealab dla badaczy, których celem jest wypracowanie innowacyjnych przedsięwzięć) oraz tzw. małe granty.

Więcej szczegółowych informacji zainteresowanych Programem „Badania” dostępnych jest na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/…/iii-edycja-funduszy-…/aktualnosci/, natomiast szczegółowe informacje dotyczące Funduszy Norweskich i EOG: https://www.eog.gov.pl.