„W Klastrze kreujemy przyszłość” – Klaster Lubelska Medycyna w najnowszym wydaniu magazynu „Panorama Lubelska”

W czerwcowym wydaniu magazynu „Panorama Lubelska”, Pani Marzena Strok-Sadło – członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, opowiedziała m.in. o  projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w biotechnologii, o niektórych wspólnych projektach B+R Członków Klastra Lubelska Medycyna mających duże znaczenie we współczesnej medycynie, a także o projekcie „ProVaHealth” – Product Validation in Health, realizowanym przez Gminę Lublin jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna, który uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR.

Projekt „ProVaHealth” umożliwia dostęp do infrastruktury w obszarze zdrowia dla startupów, małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest komercjalizacja produktów i usług z możliwością walidacji produktu przez klienta końcowego.

Pani Marzena Strok-Sadło poinformowała również o organizowanej w październiku br., II edycji międzynarodowej konferencji „Health and Medical Tourism Summit Eastern and Central Europe 2019” oraz przybliżyła obecną sytuację na rynku turystyki medycznej przyjazdowej w Lublinie.

Zachęcamy do lektury!

Artykuł dostępny pod linkiem: https://www.panoramalubelska.pl/wiadomosci/1840,panorama-lubelska-czerwiec-2019?fbclid=IwAR1UAbky5xN2sxj-C7HZ59rOoK-20bl8kDWK-qghzVhxDIejMe76xnaHQ3k