Współpraca członków Klastra w ramach projektu InnoDesign

W klastrze Lubelska Medycyna chcemy być bliżej naszych przedsiębiorców.

W ramach autorskiego projektu członków klastra InnoDesign  pracownicy Biura Klastra i Centrów Transferu Wiedzy: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odwiedzili w dniu 30 lipca Wytwórnię Makaronu Domowego POL-MAK S.A., aby wspólnie omówić potencjalne obszary współpracy.

Wizyta była okazją do zwiedzenia Wytwórni, zapoznania się z procesem produkcyjnym i kadrą zarządzającą. Prezes Zarządu – Grzegorz Polak, Wiceprezes – Dominik Polak, Dyrektor Marketingu – Małgorzata Woś-Wójcik, Dyrektor Handlowy – Marek Pietrzak i Kierownik zakładu Produkcyjnego Dariusz Darecki w niezwykle otwarty sposób i w szczególnie miłej atmosferze dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.

Paweł Chrapowicki – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii przeprowadził krótkie warsztaty zgodne z filozofią „design thinking” jako nasz wspólny pomysł na zaprezentowanie oferty uniwersytetów w bezpośredniej odpowiedzi na potencjalne  potrzeby firmy.