Spotkanie Klastra Lubelska Medycyna z firmą SilvExpo LTD. w ramach projektu ProVaHealth

W dniu 27 czerwca 2019 r. Gmina Lublin, jako Koordynator Klastra Lubelska Medycyna, była gospodarzem wizyty przedstawicieli łotewskiej firmy Silv EXPO LTD. Wizyta odbyła się w ramach międzynarodowego projektu ProVaHealth – Product Validation in Health realizowanego przez Gminę Lublin.

Celem spotkania było zaprezentowanie wyników testów produktów z zakresu żywności funkcjonalnej. Klaster Lubelska Medycyna, jako jedno z 14 Żywych Laboratoriów utworzonych w ramach projektu, był odpowiedzialny za przeprowadzenie testów rozwiązań z zakresu żywności funkcjonalnej. Testy obejmowały między innymi projektowanie, wytwarzanie i analizę sensoryczną trzech produktów (cukierków, oleju i żelek) wytworzonych na bazie pasty prowitaminowej z ekstraktu, z drzewa iglastego.

W czasie spotkania przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – członkowie Klastra Lubelska Medycyna – zaprezentowali aktualne tematy badawcze prowadzone przez uczelnie i omówili możliwe obszary współpracy z firmą Silv EXPO LTD.

Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, realizuje projekt „ProVaHealth – Product Validation in Health”. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: scanbalt.org/livinglabs/, http://medycyna.lublin.eu/provahealth/.