Pierwsze posiedzenie III kadencji Rady Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 26 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie III kadencji Rady Klastra Lubelska Medycyna, podczas którego wręczone zostały powołania do III kadencji Rady Klastra oraz dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady został dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Wiceprzewodniczącym prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Członków Klastra w Radzie Klastra III kadencji reprezentują:

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Gabriel Maj – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Agnieszka Gąsior-Mazur – Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu

Zbigniew Michalak – Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie

lek. med. Andrzej Szerej – Prezes Zarządu Centrum Medycznego Medicos S.A.

Dorota Karczewska – Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala ŻAGIEL MED

Robert Mazur – Prezes Watra Travel Sp. z o.o.

Mateusz Sagan – Prezes Biotarget Sp. z o.o.

Podczas posiedzenia Rady Aldona Robak i Iwona Urban z Biura Klastra Lubelska Medycyna – zaprezentowały działania Klastra w latach 2017-2019 oraz  analizę informacji uzyskanych od członków Klastra, w ramach ankiety przygotowanej na potrzeby konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego.

Informacje dotyczące Rady Klastra Lubelska Medycyna III kadencji: http://medycyna.lublin.eu/o-klastrze/rada-klastra/