Spotkanie partnerów w ramach projektu ProVaHealth – Product Validation in Health, Oulu

W dniach 16-17 października 2019 r. w Oulu (Finlandia) odbyło się spotkanie partnerów projektu ProVaHealth – „Product Validationin Health”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, realizujący zadania na rzecz biura projektu – Marzena Strok-Sadło, Honorata Kępowicz-Olszówka, Iwona Pilarska.

W czasie spotkania Liderzy poszczególnych grup zadaniowych omówili aktualny status realizowanych w ramach Projektu działań. W części warsztatowej Partnerzy omówili między innymi rekomendacje dotyczące polityki wsparcia współpracy MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego i Żywych Laboratoriów funkcjonujących w instytucjach będących Partnerami Projektu. 

Spotkanie w Oulu było okazją do zapoznania się z modelem biznesowym oraz profilem działalności OuluHealth Network. OuluHealth Network jest jednym z pięciu innowacyjnych ekosystemów Oulu Innovation Alliance. Głównym celem działalności jest wsparcie otwartej współpracy i rozwoju innowacji poprzez łączenie partnerów naukowych (z obszaru nauk przyrodniczych) i biznesowych (z obszaru ICT), których zaawansowane i spersonalizowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby sektora opieki zdrowotnej.

Partnerzy projektu w ramach wizyty studyjnej odwiedzili także fińskie Żywe Laboratorium OUAS SimLab, w którym mieli okazję uczestniczyć w symulacji dotyczącej poprawnej komunikacji pracownika medycznego z pacjentem. OUAS SimLab wykorzystywane jest jako środowisko testowe dla rozwijanych produktów w zakresie technologii medycznych i usług opieki społecznej.

Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Nauk Stosowanych w Oulu (Oulu University of Applied Sciences).

Kolejne spotkanie Partnerów projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health” odbędzie się w Lund (Szwecja), w dniach 21-22 stycznia 2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Całkowity budżet projektu wynosi 3.022.842 €. Partnerami projektu jest 18 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego, w tym Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna. Więcej informacji o projekcie i aktywnościach
z nim związanych znajdą Państwo pod linkiem: https://scanbalt.org/livinglabs/.