Jubileusz XX-lecia I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK1

W dniu 14 grudnia 2019 o g. 12:30, w Centrum Konferencyjnym ETIUDA, odbędzie się Konferencja Jubileuszowa z okazji XX-lecia działalności I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1.

Klinika, wraz z jej Kierownikiem – prof. dr hab. n. med. Janem Kotarskim, od dwóch dekad zajmuje istotne miejsce na mapie medycznej Lubelszczyzny, a konferencja jubileuszowa będzie okazją do przedstawienia jej dorobku oraz nakreślenia kierunków rozwoju kliniki w przyszłości.

Gratulujemy!