Zaproszenie na spotkanie Interesariuszy projektu ProVaHealth – Product Validation in Health

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Racławickie 1) odbędzie się spotkanie Interesariuszy projektu ProVaHealth – Product Validation in Health oraz partnerów Klastra Lubelska Medycyna.

Projekt ProVaHealth realizowany jest przez przez Gminę Lublin jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Kraje Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Projekt ProVaHealth – „Product Validation in Health” ma na celu zidentyfikowanie i usunięcie barier dla zbyt wolnego wprowadzania innowacji na rynek oraz ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze medycyny i zdrowia. Zadaniem partnerów projektu jest zbudowanie modelu funkcjonowania żywych laboratoriów w warunkach  międzynarodowych, czyli instytucji i ekosystemów, w których można testować, rozwijać i komercjalizować innowacyjne rozwiązania  w warunkach rzeczywistych z udziałem użytkownika końcowego.

Bazując na eksperckiej wiedzy środowiska Klastra Lubelska Medycyna chcielibyście zaprosić Państwa do dyskusji na temat założeń dotyczących funkcjonowania Klastra Lubelska Medycyna jako żywego laboratorium. Wypracowany wspólnie w ramach projektu ProVaHealth model współpracy w obszarze komercjalizacji innowacji pozwoli na efektywną promocję środowiska Klastra i kompetencji funkcjonujących w nim podmiotów oraz intensyfikację współpracy międzynarodowej w obszarze medycyny i zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres iwona.pilarska@lublin.eu do dnia 20 stycznia 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: iwona.pilarska@lublin.eu, tel. 81 466 25 25 lub msadlo@lublin.eu, tel. 81 466 25 05.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach: https://scanbalt.org/livinglabs/provahealth/ oraz http://medycyna.lublin.eu/provahealth/.