Zaproszenie na konferencję „Rola zawodów prawniczych w medycynie”

W dniu 24 stycznia 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, w sali 110 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola zawodów prawniczych w medycynie” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS oraz Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja skupi prelegentów z 14 ośrodków naukowych z całej Polski, w tym z Białegostoku, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Torunia, Warszawy, Wrocławia.

Celem konferencji jest poruszenie problematyki dotyczącej powiązań i oddziaływań pomiędzy prawem a medycyną. Spotkanie będzie próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie jaką rolę pełnią osoby uprawiające zawody prawnicze we współczesnej medycynie. Podjęta zostanie również problematyka roli prawników w kształtowaniu się systemu opieki zdrowotnej, wsparcia  pracowników medycznych oraz regulacji prawnych w zakresie świadczenie usług takich jak telemedycyna czy zabiegi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zachęcamy do udziału! Agenda konferencji: [agenda]