Spotkanie Interesariuszy projektu ProVaHealth – Product Validation in Health

W dniu 30 stycznia br. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się spotkanie Interesariuszy projektu ProVaHealth – Product Validation in Health realizowanego przez Gminę Lublin, jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna.

Projekt ProVaHealth – „Product Validation in Health” ma na celu zidentyfikowanie i usunięcie barier dla zbyt wolnego wprowadzania innowacji na rynek oraz ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze medycyny i zdrowia. Zadaniem partnerów projektu jest zbudowanie modelu funkcjonowania żywych laboratoriów w warunkach międzynarodowych, czyli instytucji i ekosystemów, w których można testować, rozwijać i komercjalizować innowacyjne rozwiązania w warunkach rzeczywistych z udziałem użytkownika końcowego.

W czasie spotkania kierownik projektu – Marzena Strok-Sadło – zaprezentowała dotychczasowe działania i aktywności zrealizowane przez Gminę Lublin w ramach projektu oraz propozycję modelu współpracy ze środowiskiem w ramach tworzonego żywego laboratorium. Założenia dotyczące funkcjonowania Klastra Lubelska Medycyna jako żywego laboratorium, w tym zidentyfikowanie jego priorytetowych specjalizacji były przedmiotem późniejszej dyskusji moderowanej przez pracowników biura projektu.

Wypracowany wspólnie w ramach projektu ProVaHealth model współpracy w obszarze komercjalizacji innowacji pozwoli na efektywną promocję środowiska Klastra i kompetencji funkcjonujących w nim podmiotów oraz intensyfikację współpracy międzynarodowej w obszarze medycyny i zdrowia.

Prelegentami spotkania byli również członkowie Klastra Lubelska Medycyna bezpośrednio zaangażowani w pilotaż testów przeprowadzonych w ramach projektu ProVaHealth. Swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie ProVaHealth podzielili się Marcin Staniszewski – Prezes lubelskiej firmy SDS Optic oraz dr hab. inż. Dominik Szwajgier i dr Ewa Baranowska-Wójcik reprezentujący Katedrę Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Notatki z testów przeprowadzonych przez lubelskich partnerów dostępne są na stronach:

1. Spotkanie Klastra Lubelska Medycyna z firmą SilvExpo LTD. w ramach projektu ProVaHealth: http://medycyna.lublin.eu/2019/08/05/spotkanie-klastra-lubelska-medycyna-z-firma-silvexpo-ltd-w-ramach-projektu-provahealth/.

2. Lubelska firma SDS Optic testowała innowacyjną technologię w Finlandii w ramach projektu ProVaHealth realizowanego przez Gminę Lublin: http://medycyna.lublin.eu/2020/01/13/lubelska-firma-sds-optic-testowala-innowacyjna-technologie-w-finlandii-w-ramach-projektu-provahealth-realizowanego-przez-gmine-lublin/.