Szóste spotkanie projektowe partnerów projektu ProVaHealth – Product Validation in Health, Lund (Szwecja)

W dniach 21-22 stycznia 2020 roku odbyło się szóste spotkanie partnerów projektu ProVaHealth-Product Validation in Health.

W ramach spotkania uczestnicy omówili produkty projektu, nad którymi aktualnie pracują Partnerzy, w tym koncepcję międzynarodowego modelu biznesowego żywych laboratoriów utworzonych w ramach projektu oraz tzw. Policy Recommendation. Partnerzy zaprezentowali postęp prac w poszczególnych zespołach zadaniowych. Aktywności realizowane przez Gminę Lublin oraz koordynację aktywności w grupie zadań WP4 zreferowała Marzena Strok-Sadło (kierownik projektu), która przedstawiła także dobre praktyki w zakresie oferty Klastra Lubelska jako żywego laboratorium oraz jego struktury i modelu współpracy ze środowiskiem.

Partnerzy podczas spotkania zapoznali się z modelem biznesowym Innovation Skåne AB jako żywego laboratorium oraz odwiedzili Ingvar Kamprad Design Centre, którego działalność skupia się na wykorzystaniu technologii druku 3D we wzornictwie przemysłowym, przemyśle spożywczym, metalowym i drzewnym.

Gospodarzem spotkania była Innovation Skåne AB (Szwecja). Innovation Skåne AB jest regionalną instytucją powołaną w celu rozwoju innowacji w Regionie Skåne. W ramach swoich działań wspiera przedsiębiorców i osoby rozpoczynające działalność w Skåne w zakresie doradztwa biznesowego oraz świadczy usługi z zakresu testowania innowacyjnych rozwiązań w każdej fazie rozwoju produktu od weryfikacji koncepcji produktu po walidację gotowego rozwiązania.

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki biura projektu reprezentujące Gminę Lublin – Marzena Strok-Sadło (kierownik projektu) oraz Iwona Pilarska (pracownik biura projektu).

Kolejne spotkanie partnerów projektu odbędzie się w dniach 12-13 marca 2020 r. w Tallinie (Estonia).  Będzie to finałowe spotkanie Partnerów podsumowujące realizację projektu ProVaHealth – Product Validation in Health.

Więcej informacji o styczniowym spotkaniu Partnerów projektu ProVaHealth można znaleźć na stronach Innovation Skåne AB:

Blog: http://www.innovationskane.com/blog/provahealth-best-practice-sessions/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rq_VwoJEEqE&feature=youtu.be

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6626464328222560257

Facebook: https://www.facebook.com/InnovationSkane/

Twitter: https://twitter.com/InnovationSkane

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://scanbalt.org/livinglabs/.