Klinika Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie jako pierwsza w kraju rozpoczęła terapię osoczem u pacjenta z zakażeniem koronawirusa

W dniu 21 kwietnia br. udało się podać osocze pierwszemu pacjentowi Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Osocze podano na przełomie pierwszej i drugiej fazy choroby, czyli w okresie narastania objawów, ale jeszcze przed wystąpieniem niewydolności oddechowej. W Lublinie planowane są kolejne przetoczenia osocza.

Klinika apeluje do osób, które przeszły chorobę o oddawanie osocza. Chętni mogą zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (http://www.rckik.lublin.pl/).

Źródło: Kurier Lubelski

https://kurierlubelski.pl/w-lublinie-pierwszy-w-polsce-pacjent-z-koronawirusem-otrzymal-osocze-ozdrowienca/ar/c1-14930804?fbclid=IwAR3W28dsF0QMuO7JKGz_82ePbpD-Ebg6aSNVAum7VABfUWOCqv0iW12ZEX0