Profesor Giuseppe Guarnaccia Honorowym Obywatelem Miasta Lublin

Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin otrzymali: Prof. Giuseppe Guarnaccia oraz Dominikanin Ojciec Ludwik Wiśniewski.

Profesor Giuseppe Guarnaccia jest jednym z najwybitniejszych specjalistów okulistyki na świecie. W swojej karierze zawodowej przeprowadził około 12 000 operacji zakończonych sukcesem

Wieloletnia współpraca Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki (ESASO), założenie w Lublinie centrum badawczo-szkoleniowego ESASO dla Europy środkowowschodniej – jedynego w Europie i drugiego na świecie (po Singapurze), włączenie Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1, jako jedynej w Polsce, do Europejskiej Sieci Szpitali oraz wspólna działalność naukowa i szkoleniowa,w tym staże i praktyki pracowników naukowych to tylko nieliczne zasługi światowej sławy okulisty dla budowania międzynarodowej pozycji lubelskiej okulistyki i promocji Miasta Lublin. 

Gratulujemy otrzymanego tytułu i liczymy na dalszą współpracę z lubelskim środowiskiem medycznym.

Więcej informacji o nadanym tytule dostępne na stronach: https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/nowi-honorowi-obywatele-miasta-lublin-prof-giuseppe-guarnaccia-oraz-o-ludwik-wisniewski,9209,66,1.html?fbclid=IwAR02axUrzNd7xnfAhhjtyEis-Ywt6yJHfuZ8I5qUvv-0-mD9nQfTamjN470 oraz https://liderzyinnowacyjnosci.com/swiatowej-slawy-okulista-profesor-giuseppe-guarnaccia-honorowym-obywatelem-lublina/?fbclid=IwAR0r-UMpXwKZ8DUyE0UGEcwRfG9T0azhxDl8yHCwbJMyg3L4YmE_TFRx_38.