Teleporady medyczne w Klastrze Lubelska Medycyna

Z uwagi na obecną sytuację, zdalnych porad medycznych udzielają coraz częściej, nie tylko lekarze interniści, ale również lekarze specjaliści (kardiolodzy, neurolodzy, okuliści, etc.). 

Członkowie Klastra Lubelska Medycyna oferują różne formy kontaktu na odległość lekarzy z pacjentem, od konsultacji telefonicznych, poprzez konsultacje on-line (videokonsultacje, chat z pacjentem).

Najczęściej, rezerwacji na wizytę zdalną można dokonać telefonicznie, niektóre placówki umożliwiają również rejestrację on-line.

Członkowie Klastra udzielają teleporad także w językach obcych, głównie w języku angielskim, ale również rosyjskim czy ukraińskim.

Na zapytanie odnośnie udzielania obecnie teleporad, odpowiedzieli następujący Członkowie Klastra:

Centrum Medyczne Luxmed

Teleporady świadczą lekarze specjaliści z różnych dziedzin.
W celu rezerwacji teleporady z lekarzem danej specjalizacji, należy kontaktować się telefonicznie lub dokonać e-rezerwacji.

Więcej informacji: https://luxmedlublin.pl/e-rezerwacja/moje-konto   

Teleporady udzielane są również w językach obcych:
j. angielski – bariatria, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia onkologiczna, dermatologia, gastrologia, ginekologia, immunologia, kardiologia, laryngologia, nefrologia, neurologia, okulistyka, onkologia, ortopedia, pediatria, psychiatria, psychologia, pulmonologia, reumatologia, radiologia, seksuologia, urologia;
j. rosyjski – chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia onkologiczna, dermatologia, gastrologia, ginekologia, kardiologia, laryngologia, nefrologia, neurologia, okulistyka, onkologia, ortopedia, pediatria, psychologia, pulmonologia, reumatologia, radiologia, seksuologia, urologia;
j. niemiecki – chirurgia ogólna, dermatologia, gastrologia, ginekologia, kardiologia, laryngologia, okulistyka, ortopedia, pediatria, psychologia, pulmonologia, radiologia, urologia;
j. francuski – chirurgia ogólna, dermatologia, gastrologia, ginekologia, kardiologia, laryngologia, okulistyka, ortopedia, pediatria;
j. włoski – chirurgia naczyniowa, dermatologia, neurologia, ortopedia, reumatologia;
j. hiszpański – gastrologia, ginekologia, okulistyka;
j. arabski – ginekologia, okulistyka, ortopedia;
j. perski – ginekologia;
j. ukraiński – okulistyka, ortopedia;
j. bułgarski – ortopedia

– Centrum Medyczne Sanitas

Teleporady świadczą lekarze specjaliści z różnych dziedzin.

Głównie porady telefoniczne, w niektórych przypadkach (gdy porada wymaga komunikacji wizualnej, np. porady logopedyczne) możliwe są również videokonsultacje.

Więcej informacji: https://cmsanitas.pl/kontakt/aktualnosci/2020-03-16-informacje-na-temat-pracy-naszych-placowek-1218

Teleporady świadczone są także w językach obcych (angielskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim) zadeklarowanych przez poszczególnych lekarzy na stronie internetowej: https://cmsanitas.pl/info-english, https://cmsanitas.pl/info-ukraine

– Przychodnia Specjalistyczna SDA Med Lublin

Teleporady z zakresu: laryngologii, kardiologii, dermatologii, ginekologii, neurologii, neurochirurgii, pediatrii, urologii, psychologii.
W zakresie porad psychologicznych możliwy jest również kontakt poprzez chat i video rozmowa.

Więcej informacji: https://sdamed.pl/

Teleporady możliwe są również w językach obcych:
j. angielski – kardiologia, endokrynologia, neurochirurgia, ginekologia, neurologia dziecięca;
j. rosyjski – psychiatria, laryngologia;
j. francuski – neurochirurgia, dermatologia;
j. włoski – neurologia dziecięca

Przychodnia Specjalistyczna Centrum Chełm

Teleporady z zakresu: kardiologii, neurologii, endokrynologii, psychiatrii, psychologii.
W zakresie porad psychologicznych możliwy jest również kontakt poprzez chat i video rozmowa.

Więcej informacji: https://www.przychodniacentrum.com/

Teleporady możliwe są również w językach obcych:
j. angielski – kardiologia, endokrynologia, neurochirurgia, ginekologia, neurologia dziecięca;
j. rosyjski – psychiatria, laryngologia;
j. francuski – neurochirugia, dermatologia;
j. włoski – neurologia dziecięca

Ośrodek Medyczny DMP

Teleporady z zakresu: POZ, urologii, dermatologii, pulmonologii, alergologii, kardiologii, endokrynologii, chirurgii naczyniowej, ginekologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii ogólnej, zdrowia psychicznego.

Więcej informacji: https://dobramedycynapraktyczna.pl/

– NZOZ Reumed

Zdalne konsultacje medyczne świadczą lekarze różnych specjalności.
Rejestracja na teleporadę możliwa jest telefonicznie.

Więcej informacji http://reumed.pl/aktualnosci/prywatna-wizyta-telefoniczna

ZOZ Medical sp. z o.o.

Konsultacje telefoniczne lub możliwość połączenia video w przypadku gdy pacjent jest zalogowany na portal pacjenta.
Możliwość skorzystania z videokonsultacji w poradniach: lekarza rodzinnego, pediatrycznej, dermatologicznej, neurologicznej, kardiologicznej.

Więcej informacji: https://www.zozmedical.com.pl/aktualnosci/149-videoporady.html

– Żagiel Med

W przychodniach Żagiel Med pacjenci mogą korzystać z teleporad medycznych lekarzy specjalistów, zgodnie z  grafikiem zamieszczonym na stronie:
https://zagielmed.pl/teleporady-medyczne-z-lekarzami-specjalistami-z-zagiel-med/

Centrum Okulistyczne Eyemed

Oprócz porad telefonicznych, pacjenci mogą również wysyłać do Centrum zdjęcia poprzez e-mail/MMS lub wysyłać dokumentację medyczną poprzez Portal Pacjenta Eyemed. Rejestracja na teleporadę możliwa jest zarówno telefonicznie, jak i on-line.

Więcej informacji: https://www.eyemed.pl/konsultacje-okulistyczne/

Teleporady mogą być udzielane również w języku angielskim.

NZOZ Kardioneuromed

Telekonsultacje w zakresie kardiologii, gastrologii, neurologii (w tym dziecięcej), genetyki.

Porady realizowane są głównie telefonicznie, jeśli zaistnieje potrzeba komunikacji wizualnej lub przesłanie plików z dokumentacją – sposób uzgadniany jest indywidualnie z lekarzem udzielającym świadczeń.

E-rezerwacja możliwa jest na stronie internetowej https://kardioneuromed.pl/, gdzie udostępnione zostały formularze rejestracyjne i informacje nt. zakresu i rodzaju telekonsultacji:

a)  dla porad w ramach umów  z NFZ możliwa jest rejestracja telefoniczna i on-line,

b)  dla telekonsultacji udzielanych komercyjnie niezbędne jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego: https://kardioneuromed.pl/telekonsultacje/

Możliwość konsultacji z zakresu genetyki w języku angielskim.

– Ab ovo Sp. z o.o. NZOZ Centrum Zdrowia Rodziny

Teleporady głównie z zakresu ginekologii, ale również z zakresu radiologii i chirurgii onkologicznej.

Więcej informacji:
https://tiny.pl/7mq9z

Teleporady z zakresu ginekologii, radiologii i chirurgii onkologicznej udzielane są również w języku angielskim.

– SCM Ovum
Teleporady głównie z zakresu ginekologii/położnictwa i endokrynologii.
Do wyboru różne środki komunikacji zdalnej: skype, whatsup, facetime, messenger, viber lub rozmowa telefoniczna.

Więcej informacji: https://www.ovum.lublin.pl/

Teleporady mogą być udzielane również w języku angielskim.

Centrum Stomatologii Kompleksowej Aldent

Teleporady z zakresu stomatologii. Możliwy kontakt drogą mailową, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub wiadomość Messenger na Facebook’u. Teleporady możliwe są również w języku angielskim.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/Aldent.Lublin/photos/a.181222948580392/2851737954862198/?type=3&theater

NZOZ Med-Laser Borzecki sp. j.

Teleporady medyczne z zakresu dermatologii i onkologii dermatologicznej.

Informacje dotyczące teleporad udzielane są telefonicznie: http://www.med-laser.pl/kontakt/