Misja do Japonii – Biotech dla MŚP i klastrów z UE

W dniach 13-16 października 2020 r. odbędzie się równolegle z „BioJapan Expo” misja dla MŚP i klastrów z UE.

13 października, klastry i MŚP z UE będą mogły wziąć udział w konferencji „The European Biotech and Pharma Partnering Conference” w Osace, podczas której zorganizowane zostaną wstępnie uzgodnione spotkania B2B z firmami z regionu Kansai.

Od 14 do 16 października uczestnicy misji będą mieli możliwość zaprezentowania się na targach „BioJapan Expo” w Pacifico Yokohama – https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/ Pełna lista kategorii wystawców znajduje się na stronie – https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/info_exhibitor.html

EU-Japan Centre pokrywa koszty bezpośrednio związane z misją dla MŚP i klastrów z UE. Uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Japonii, zakwaterowania i wszelkie inne koszty niepokryte bezpośrednio przez Centrum (koszty utrzymania). Uczestnicy z MŚP i klastrów będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości 600 EUR na częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

Termin składania wniosków: 25 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na temat misji i możliwość złożenia wniosku: https://www.eu-japan.eu/events/biotech-clustersme-mission