Zostań innowatorem społecznym – trwa nabór wniosków do II rundy projektu „Inkubator innowacji społecznych wielkich jutra – dostępność +”

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe w wysokości do 50 000 zł otrzyma 50 najlepszych pomysłów.

Nabór do II rundy projektu trwa do 12 października 2020 r.

Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji.