Przyjmowanie wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Programu Polska Wschodnia – 25 sierpnia 2020 r.

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność przez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego.

Nowością w tegorocznym konkursie jest możliwość pozyskania uzupełniającego dofinansowania na te inwestycje, które pozwolą dostosować przedsiębiorstwo do funkcjonowania w czasie pandemii.

Sfinansować można między innymi:
– dostosowanie pomieszczeń do reżimów sanitarnych, w tym zakup urządzeń typu lampy UV, kamery termowizyjne, systemy wentylacji i klimatyzacji, zapewnienie odpowiednich przegród, kurtyn itp.;
– zakup infrastruktury do zastosowania wydajnego Internetu, programów do digitalizacji dokumentacji, narzędzi, które usprawnią pracę zdalną;
– zakup narzędzi i oprogramowania do prowadzenia działalności w formie e-commerce.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/…/czas-na-innowacje-z-dotacja-programu-p…