Współpraca naukowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

Wkrótce podpisana zostanie partnerska umowa dotycząca szerokoprofilowej współpracy w dziedzinie edukacji medycznej, działalności leczniczej i badawczo-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.

Współpraca rozpocznie się od projektów naukowych, ale w planach są również projekty badawcze z wykorzystaniem technologii cyfrowych ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych m.in. w zakresie telemedycyny.

Lubelscy partnerzy otrzymali od władz Wojskowego Instytutu Medycznego ryngraf jako symbol rozpoczynającej się wielodziedzinowej współpracy.

Gratulujemy!

Źródło i więcej informacji:  https://liderzyinnowacyjnosci.com/laczenie-potencjalu-nau…/…