Spotkanie online z Latvian Health Tourism Cluster – partnerem Klastra Lubelska Medycyna

Koniec roku był okazją do spotkania online osób zarządzających Klastrami: Latvian Health Tourism Cluster (Ryga, Łotwa) i Klastra Lubelska Medycyna (Lublin, Polska).

Klastry zawarły umowę partnerstwa w 2016 roku. Były już oficjalnymi partnerami również w międzynarodowym projekcie ProVaHealth – Product Validation in Health, finansowanym z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego ProVaHealth – Product Validation in Health”, którego realizacja zakończyła się w marcu 2020 roku.

Oba klastry mają zbliżoną strukturę członków (między innymi administracja publiczna, szpitale publiczne i prywatne, przedsiębiorstwa oraz uniwersytety), co daje możliwość realizacji wspólnych projektów samych Klastrów, jak i jego członków.

Priorytetowym obszarem zainteresowań obydwu środowisk jest rozwój turystyki medycznej przyjazdowej. Podczas spotkania zostały omówione działania, jakie w tym obszarze podejmują obydwa klastry, promocja usług i zasady komunikowania oferty w nowej pocovidowej rzeczywistości, rolę jakości i bezpieczeństwa procesów, zagadnienia związane z ubezpieczeniami w turystyce medycznej i trendy w zakresie cyfryzacji procesów (między innymi rolę telemedycyny).

Kolejne spotkanie online z udziałem członków obydwu Klastrów zostało zaplanowane już w lutym tego roku.