Nowi Członkowie Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 30 grudnia 2020 r. Zarząd Klastra Lubelska Medycyna podjął decyzję w sprawie przyjęcia do Klastra pięciu nowych Członków: BioMinds Healthcare sp. z o.o., FiBioMed sp. z o.o., Hashiona sp. z o.o., Subsydium Instytucja Otoczenia Biznesu sp. z o.o., Telehealth.AI sp. z o.o.

Serdecznie witamy nowych Członków Klastra Lubelska Medycyna!

Aktualnie Klaster zrzesza 159 Członków, w tym 128 przedsiębiorstw. Do Klastra należy również 10 szpitali publicznych, 10 uniwersytetów i jednostek naukowo-badawczych, 9 instytucji otoczenia biznesu. Administracja publiczna reprezentowana jest w Klastrze przez Gminę Lublin (Koordynator Klastra) i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Drugim instytucjonalnym Koordynatorem Klastra Lubelska Medycyna jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Informacje o strukturze organizacyjnej Klastra, realizowanych projektach i działaniach oraz informacje o Członkach Klastra.