Określenie potrzeb szkoleniowych – ankieta dla przedsiębiorców i instytucji współpracujących z przedsiębiorcami w zakresie Technologii Przemysłu 4.0

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Technologii Przemysłu 4.0. Otrzymane odpowiedzi pozwolą na przygotowanie warsztatu, który będzie dotyczył wybranych Technologii Przemysłu 4.0.

Organizacja warsztatu jest możliwa w ramach realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu SCALE UP, którego celem jest wzmocnienie rozwoju MŚP w dobie polityki Przemysłu 4.0.

Wyniki badania pozwolą na skupieniu się na najbardziej pożądanych technologiach, odpowiadających na aktualne  oraz przyszłe wyzwania i oczekiwania firm w regionie. 

Zachęcamy do udziału!

Link do ankiety oraz więcej informacji.