Trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Zachęcamy Członków Klastra Lubelska Medycyna do udziału w konsultacjach społecznych projektu RSI Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

RSI wyznacza kierunki polityki innowacyjnej regionu i stanowiącej narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji oraz stanowiącej podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków co do treści dokumentu, wyrażanych przede wszystkim przez partnerów gospodarczych, naukowych i społecznych, jak również przez jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców województwa lubelskiego.

Konsultacje potrwają do 21 lutego br.

Projekt Strategii oraz więcej informacji o Projekcie.