Kick-off meeting projektu „Reintialise”

W dniach 28-29 stycznia br. odbył się Kick-off meeting projektu „Reintialise”. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – członka Klastra Lubelska Medycyna.

Projekt skoncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdrowia. W szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego spotkania na stronie internetowej UMCS.