Przedstawiciel i członkowie – Klastra Lubelska Medycyna wzięli udział w „Polsko-Niemieckim Dniu Sektora Ochrony Zdrowia”

W dniu 11 lutego 2021 r. przedstawiciel i członkowie Klaster Lubelska Medycyna wzięli udział w „Polsko-Niemieckim Dniu Sektora Ochrony Zdrowia” .

Konferencja była okazją do zapoznania się z aktualnym stanem sektora ochrony zdrowia w Polsce i Brandenburgii.

Prelegenci przedstawili wyzwania, szanse oraz polityczne i społeczne ramy tego obszaru działalności.
Przedsiębiorstwa z obu krajów zaprezentowały potencjalne rozwiązania funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia.
Wydarzenie umożliwiło udział w wirtualnych spotkaniach b2b.

Organizatorami wydarzenia byli IHK OstbrandenburgEnterprise Europe Network.