Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie liderem projektu badań nad amantadyną w zapobieganiu rozwoju Covid-19

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie jest liderem projektu, który ma sprawdzić skuteczność amantadyny w zapobieganiu rozwoju COVID-19 oraz powikłań neurologicznych.

Agencja Badań Medycznych podpisała już umowę z SPSK4 w Lublinie. Badania zostaną przeprowadzone pod kierownictwem Prof. Konrada Rejdaka – kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W badaniu wezmą udział również ośrodki m.in. z Warszawy, Rzeszowa, Grudziądza i Wyszkowa.

Źródło: Kurier Lubelski.