Przedstawiamy członka zarządu Klastra Lubelska Medycyna

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie – lekarz medycyny Beata Gawelska, pełni funkcję członka zarządu Klastra od początku jego powstania – to jest od 2014 roku.

Beata Gawelska jest lekarzem w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny społecznej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz w zakresie badań klinicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas pracy w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ zdobyła ponad 10-letnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem podmiotów leczniczych. Specjalistka w zakresie praktycznych zastosowań prawa medycznego, w tym kontraktowania, rozliczania i kontroli świadczeń finansowanych ze środków publicznych, zagadnień współpracy świadczeniodawców z NFZ oraz problemów systemowych ochrony zdrowia. Z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie jest związana zawodowo od 2012 roku. W latach 2012-2019 zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, a następnie stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

Od objęcia stanowiska Dyrektora Naczelnego SPSK Nr 1 w sierpniu ubiegłego roku, Beata Gawelska odpowiada za realizację jednej z największych inwestycji w ochronie zdrowia w Polsce – programu wieloletniego pn. „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 roku.

Najstarszy lubelski szpital nie tylko inwestuje w infrastrukturę i aparaturę, chcąc zapewnić lepsze warunki leczenia dla pacjentów, celem jest również stworzenie optymalnych warunków pracy doświadczonemu personelowi. Obecnie w strukturze placówki funkcjonuje 17 Klinik, z których dziewięcioma kierują Konsultanci Wojewódzcy lub Krajowi. Szpital realizuje wiele projektów ponadregionalnych, koordynuje współpracę z ośrodkami w kraju i zagranicą.

Informacje o zakresach działalności SPSK nr 1 oraz Klinikach dostępne są na stronie internetowej szpitala.

W 2020 roku, w związku z pojawieniem się pandemii SARS-CoV-2, SPSK Nr 1 zyskał miano wiodącego ośrodka w regionie i jednego z kilku najistotniejszych w kraju, które rozpoczęły realizację nowatorskich badań i innowacyjnego leczenia w tym zakresie. Dzięki wysokiej klasy specjalistom w dziedzinie chorób zakaźnych oraz innych obszarów zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19, szpital aktywnie włączył się w różne projekty i badania naukowe w kierunku opanowania groźnego dla całego świata przeciwnika – koronawirusa. SPSK 1 koordynuje pracę Szpitala Tymczasowego dla chorych na COVID-19, zorganizował i prowadzi Izolatorium z punktem pobrań materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2. W ramach Narodowego Programu Szczepień Populacyjnych SPSK 1 utworzył również największy w regionie punkt szczepień, zorganizowany przy ul. Radziwiłłowskiej.

Witryna internetowa dostarcza informacji o zaawansowanych terapiach prowadzonych w szpitalu, sukcesach pracujących w nim specjalistów oraz realizowanej inwestycji.