Przedstawiciele Biura Klastra wzięli udział w webinarium – „Wsparcie dla MŚP w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”

W dniu 18 lutego 2021 r. przedstawiciele Biura Klaster Lubelska Medycyna​ wzięli udział w webinarium – „Wsparcie dla MŚP w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”, zorganizowanym przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem Programu jest wspieranie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na zglobalizowanych rynkach.

Podczas wydarzenia poinformowano także o „Planie dla Pracy i Rozwoju”, który obejmuje 3 kluczowe obszary:
– bezpośrednia pomoc,
– nowy kierunek,
– impuls rozwojowy

Więcej informacji o wsparciu w ramach Planu dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.