Przedstawiamy eksperta Klastra Lubelska Medycyna

Dr hab.n.med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk – pediatra, neurolog dziecięcy, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej.
Adiunkt w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, nauczyciel akademicki, współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2000 roku. Obroniła doktorat oraz habilitację z zakresu farmakoterapii padaczki. W 2009 roku otrzymała grant naukowy MNiSW, czego wynikiem była rozprawa habilitacyjna dotycząca wpływu przewlekłego stosowania metyloksantyn na działanie leków przeciwpadaczkowych w zwierzęcym modelu padaczki.

Jest koordynatorem i głównym przedstawicielem w Polsce Europejskiej Akademii ds. Niepełnosprawności u Dzieci – EACD (European Academy of Childhood Disability). Członek Amerykańskiego Towarzystwa Mózgowego Porażenia Dziecięcego (AACPDM) oraz Europejskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych ( EPNS).
Członek zarządu Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Przewodnicząca lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, od 2019 roku.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurologii Dziecięcej w woj. lubelskim.

W 2016 roku decyzją Kapituły Dziennika Wschodniego otrzymała tytuł Lekarza Roku. W 2020 roku została głosami czytelników Kuriera Lubelskiego wybrana najbardziej wpływową Kobietą Lubelszczyzny.

W Klinice Neurologii Dziecięcej prowadzi nowatorskie terapie z zastosowaniem komórek macierzystych sznura pępowinowego oraz autologicznej krwi pępowinowej w chorobach układu nerwowego u dzieci, realizując program „Cord Blood for Cerebral Palsy and Autism”.
Jako pierwsza w Polsce zastosowała terapię genową w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni u dzieci.

Szczególne zainteresowania obejmują neurologiczne choroby rzadkie, mózgowe porażenie dziecięce oraz interdyscyplinarne podejście do niepełnosprawności dziecięcej.
Autorka wielu prac naukowych, doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich.