Intensyfikacja współpracy międzynarodowej w obszarze medycyny i zdrowia. Spotkanie członków Klastra Lubelska Medycyna i Latvian Health Tourism Cluster

W dniu 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie online członków Klastra Lubelska Medycyna i partnerskiego klastra z Łotwy – Latvian Health Tourism Cluster.

Klastry mają zbliżoną strukturę członków. Należą do nich między innymi uniwersytety, szpitale publiczne i prywatne, podmioty prywatne świadczące usługi medyczne, firmy produkcyjne i startupy z branży. Daje to możliwość podjęcia współpracy na wielu płaszczyznach w prawie każdej z dziedzin medycyny.

Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Michał Szabelski widzi możliwość w zakresie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz realizacji w przyszłości wspólnych projektów między innymi z Pauls Stradins Clinical University Hospital, co powinno przełożyć się na wyższą jakość świadczeń dla pacjentów.

Gunta Uspele, menadżer Latvian Health Tourim Cluster i Izabela Witkowska, kierownik biura ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pracują nad programem kolejnych spotkań członków klastrów dedykowanych innowacyjnym rozwiązaniom, między innymi w zakresie telemedycyny, diagnostyki, rehabilitacji w poszczególnych dziedzinach medycyny. W spotkaniach będą uczestniczyli zarówno naukowcy z lubelskich uniwersytetów, jak i przedsiębiorcy. Ważnym dla wszystkich tematem będzie również profilaktyka i promocja zdrowia, efektywne zarządzanie procesami i bezpieczeństwo pacjentów.

Członków Klastra zainteresowanych współpracą z Łotwą zapraszamy do kontaktu z biurem Klastra Lubelska Medycyna prowadzonym przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin mailowo: info@medycyna.lublin.eu lub telefonicznie: +48 81 466 25 05.