Przedstawiamy członka Rady Klastra Lubelska Medycyna

Dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii – jako członek Rady, aktywnie wspiera rozwój innowacji w środowisku Klastra.

W SPSK Nr 4 pracuje od 1995 roku, od czerwca 2018 roku jako dyrektor.  Do  maja 2017 roku zajmował stanowisko zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej, będąc równolegle pracownikiem dydaktyczno-naukowym Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jest absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia oraz menadżerskich studiów podyplomowych MBA.

W strukturach największego szpitala w województwie lubelskim którym kieruje, działa Centrum Innowacyjnych Terapii, którego zadaniem jest  koordynacja badań klinicznych prowadzonych w szpitalu oraz  wdrażanie  najnowszych rozwiązań w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szpital świadczy wysokospecjalistyczne usługi lecznicze w 19 klinikach oraz 4 oddziałach szpitalnych – struktura dostępna na stronie internetowej szpitala. Jest również liderem w makroregionie wschodnim w zakresie realizacji programów profilaktycznych. Posiada  w swoich strukturach  Centrum Urazowe.

W latach 2004-2019 szpital pozyskał z funduszy unijnych na realizację inwestycji 125 mln zł (przy łącznych nakładach, które przekroczyły 236 mln zł ). Efektem tych działań jest między  innymi utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

W dobie pandemii, należy podkreślić, że SPSK Nr 4 jest liderem projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych,  w ramach którego zespół na  czele z prof. dr hab. n. med. Konradem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Neurologii,  prowadzi badania nad zastosowaniem amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19.

Więcej aktualnych informacji o szpitalu.