Internacjonalizacja MŚP – nabór rozpoczyna się 7 kwietnia 2021 r.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających w Polsce Wschodniej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • na nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie PARP.