Spotkanie przedstawicieli Klastra Lubelska Medycyna z przedstawicielami Polskiej Organizacji Turystycznej

W dniu 23 marca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra Lubelska Medycyna z przedstawicielami Polska Organizacja Turystyczna.

Tematem spotkania było przedstawienie celów i narzędzi działań, trendy w ruchu turystycznym po pandemii Covid-19 oraz współpraca w zakresie promocji turystyki medycznej, zwłaszcza na Lubelszczyźnie.

Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania i bardzo merytorycznego omówienia kluczowych dla rozwoju turystyki zdrowia w naszym regionie kwestii.