Spotkanie online przedstawiciela Klastra z zagranicznymi studentami kierunku „Tourism Management”

W dniu 18 marca 2021 przedstawicielka Biura Klastra – Aldona Kozak spotkała się online z zagranicznymi studentami z Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiującymi na kierunku „Tourism Management”.

Ze względu na realizowany w ramach kierunku przedmiot „Health Tourism”, (którego koordynatorem ze strony uczelni jest dr Andrzej Tucki), przedstawione na spotkaniu działania Klastra związane z rozwojem turystyki zdrowotnej przyjazdowej spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów.

Podczas spotkania omówiony został model współpracy w Klastrze oraz działania w ramach promocji i rozwoju turystyki zdrowotnej przyjazdowej do Lublina. Zaprezentowany został również potencjał lubelskiej medycyny.

Przewidywania ekspertów z Europy i świata na temat nowego modelu turystyki zdrowotnej (w tym ukierunkowanie na wsparcie zdrowia psychofizycznego po Covid-19) przedstawione podczas spotkania, wzbudziły duże zainteresowanie wśród grupy studentów.

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i zachęcamy do dalszej współpracy z Klastrem