Politechnika Lubelska utworzy centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii

W ciągu trzech lat Politechnika Lubelska wyda blisko 43 mln zł na stworzenie Centrum badawczego prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii. Ponad 36 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Resztę pokryje uczelnia z własnych źródeł.

Zakupione urządzenia będą wykorzystywane przez pracowników uczelni, a także przez podmioty zewnętrzne, w tym przedsiębiorstwa zainteresowane wykonaniem specjalistycznych badań.

Źródło: Politechnika Lubelska.