Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy – jeden z tematów wybranych do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu INFOSTRATEG.
Celem programu jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do konkursu 2 tematy, w tym temat nr 1: Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy. Celem projektów realizujących ten temat będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy (frazy wypowiadane przez lekarza i ewentualnie pacjenta) i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza i bazy danych. Formularze powinny być elastyczne, tak aby mogły być modyfikowane wraz z rozwojem narzędzi medycznych oraz dostosowywane do specjalności lekarza, który z nich korzysta. Na podstawie zebranej wiedzy system mógłby też automatycznie generować dokumenty: recepty, zwolnienia czy skierowania do dalszych badań diagnostycznych.

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać swoje rozwiązania już od 7 maja br. 

Firmy i jednostki naukowe zainteresowane udziałem w projekcie, potrzebujące pomocy w poszukiwaniu partnera do konsorcjum, zachęcamy serdecznie do kontaktu z Biurem Klastra Lubelska Medycyna: info@medycyna.lublin.eu, tel. 81 466 25 25.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej NCBR.