Webinarium pt. „Internacjonalizacja MŚP – kolejna edycja programu PARP” – 20.04.2021

Organizator wydarzenia – Kielecki Park Technologiczny wraz z partnerem wydarzenia – firmą Paszport do Eksportu, zapraszają na bezpłatne webinarium, które poświęcone będzie ogłoszonemu konkursowi PARP na finansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
– usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
– udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
– nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Maksymalna kwota wsparcia to 800 000 zł.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.