Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii

Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze psychiatrii i neurologii w ramach niekomercyjnych badań klinicznych.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.
Informacje o konkursie.

W dniu 1 czerwca odbędzie się webinarium informacyjne w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków – „Zasady ubiegania się o dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii”.
Szczegóły i rejestracja na webinarium.