Lubelscy naukowcy w międzynarodowym konsorcjum naukowym badającym skuteczność amantadyny

Profesor Konrad Rejdak wraz ze swoim zespołem z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie weszli w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS-CoV-2.

Wkład lubelskich naukowców (pierwszy raport kliniczny opublikowany w piśmiennictwie światowym) został zauważony i doceniony. Profesor Konrad Rejdak wraz z kierowanym przez siebie zespołem znalazł się w gronie największych i najbardziej prestiżowych europejskich ośrodków naukowo-badawczych.
Konsorcjum współtworzą między innymi:

  • University of Copenhagen (Dania)
  • Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Niemcy)
  • University of Barcelona (Hiszpania)
  • University of Athens (Grecja)
  • Aarhus University (Dania)
  • KU Leuven (Belgia)

Konsorcjum złożyło projekt naukowy pt.: „New avenues for COVID-19 treatment with amantadine and other ion channel blockers suitable for drug repurposing” w konkursie Horizon 2021.

Udziałem lubelskich specjalistów w działalności konsorcjum będzie badanie kliniczne realizowane w SPSK Nr 4 Uniwersytetu Medycznego wraz z partnerskimi ośrodkami klinicznymi z Warszawy, Grudziądza, Wyszkowa i Rzeszowa zatytułowane – „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych SARS-CoV-2”.

Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Agencję Badań Medycznych. Ponadto wraz z zespołem Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN pod kierownictwem prof. Pawła Grieba zespół badaczy rozpocznie badania nad biowskaźnikami biochemicznymi w monitorowaniu progresji i powikłań COVID-19.

Źródło: Informacja prasowa SPSK Nr 4 w Lublinie.