Członkowie Rady ds. Cyfryzacji obradowali na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Spotkanie członków Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zorganizowane zostało z inicjatywy Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Roberta Rejdaka – członka Zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych w medycynie, prezentowano osiągnięcia i plany jednostek uniwersyteckich w zakresie rozwoju telemedycyny i teleedukacji.

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowa relacja ze spotkania:
Artykuł Radio Lublin.
Live stream.