Doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Głównym założeniem programu jest przygotowywanie rozprawy doktorskiej pod opieką merytoryczną zarówno promotora z jednostki naukowej, jak i opiekuna pomocniczego wskazanego przez przedsiębiorcę, które ma na celu przeprowadzenie badania naukowego służącego rozwiązaniu konkretnego problemu.
Efektem współpracy jest konkretne wdrożenie gospodarcze.

Termin nadsyłania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.