Powstała Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich

24 maja 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Ligi Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich, w którym udział wzięli rektorzy i prorektorzy pięciu lubelskich publicznych uczelni wyższych: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Połączyli siły, by wymieniać myśli, koncepcje i pomysły oraz wspólnie wdrażać innowacyjne rozwiązania informatyzacji i cyfryzacji w zakresie nauki, edukacji, a także ochrony zdrowia.

Źródło i więcej informacji: Kurier Lubelski.