Spotkanie członków Klastra Lubelska Medycyna i Latvian Health Tourism Cluster

W dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie online koordynatorów, członków zarządu i przedstawicieli podmiotów będących członkami Klastra Lubelska Medycyna i partnerskiego klastra z Łotwy – Latvian Health Tourism Cluster, poświęcone możliwościom współpracy w zakresie okulistyki.

Ze strony łotewskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Riga Stradins Univeristy, Children’s Clinical Univeristy Hospital, Latvian American Eye Center. Klaster Lubelska Medycyna był reprezentowany przez przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin.

Potencjał i osiągnięcia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zakres współpracy z European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) w okulistyce, zaprezentował Prof. Mario Toro. W spotkaniu wziął udział Prof. Robert Rejdak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna. Możliwości współpracy w obszarze okulistyki ze strony łotewskiej zaprezentowała Prof. Guna Laganovska z Riga Stradins Univeristy oraz przedstawiciele Latvian American Eye Center. 

Podczas spotkania omówiono potencjalne obszary współpracy i zaplanowano kolejną wspólną inicjatywę w tym obszarze.