Klaster Lubelska Medycyna zaprasza na konferencję „LubTech-Digital Health 2021”

" "

Inicjatywa konferencji powstała w środowisku Klastra Lubelska Medycyna – największego klastra w obszarze zdrowia i medycyny w Polsce.
Konferencja jest skierowana do szerokiego grona interesariuszy związanych z obszarem zdrowia:

  • podmiotów leczniczych;
  • firm z obszaru medycyny i zdrowia oraz z branży ICT, w tym startupów;
  • ośrodków innowacji, akceleratorów, inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych, klastrów;
  • uniwersytetów i instytutów badawczych;
  • organizacji zrzeszających osoby o szczególnych potrzebach (w tym działających na rzecz pacjentów, seniorów i osób niepełnosprawnych);
  • przedstawicieli administracji publicznej;
    oraz
  • szerokiego grona innowatorów i użytkowników końcowych zainteresowanych tematyką rozwoju innowacji w obszarze e-zdrowia.

Podczas konferencji poznamy aktualne trendy, priorytety rozwojowe, wdrażane rozwiązania i nowe projekty.
Zaprezentujemy najważniejsze instytucje tworzące system wsparcia dla innowacji w zdrowiu oraz ich rolę w systemie. Omówimy rolę użytkownika końcowego, technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń i komercjalizacji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Serdecznie zapraszamy!