Klaster Lubelska Medycyna poszerza swoją ofertę jako Living Lab

Klaster Lubelska Medycyna poszerza swoją ofertę jako Living Lab, tj. sieć instytucji umożliwiających startupom testowanie innowacji medycznych, poprzez podjęcie współpracy z siecią Nordic Proof.

Nordic Proof to sieć partnerów z renomowanych instytucji zdrowotnych i ośrodków badawczych w dziedzinie opieki zdrowotnej w krajach skandynawskich. Partnerzy sieci to wiodące ośrodki w dziedzinie testowania pomysłów, produktów lub rozwiązań z obszaru ochrony zdrowia z zachowaniem wysokiej jakości i fachowości. Partnerzy wspólnie zapewniają testowanie we wszystkich fazach rozwoju, w tym ustrukturyzowaną dokumentację.

Sieć Nordic Proof oferuje jeden początkowy punkt kontaktu z partnerami z ośrodków badawczych. Po otrzymaniu zapytania ofertowego Nordic Proof przydzieli projekty do odpowiednich ośrodków w zależności od rodzaju poszukiwanych usług. Testy odbywają się w najbardziej odpowiedniej placówce, a dalsze umowy zostaną zawarte bezpośrednio pomiędzy obiema stronami.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie sieci Nordic Proof.