O lubelskiej okulistyce i Lublinie w BBC News

Lubelska okulistyka rozwija się dynamicznie a obecnie, przy wykorzystaniu najnowszych technologii niesie pomoc uchodźcom z Ukrainy. W ostatnim czasie miasto Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, jego rektor Profesor Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji, Kierownik Katedry Okulistyki Ogólnej i Kliniki szpitala SPSK 1 Robert Rejdak, w związku z podejmowanymi działaniami spotykają się ze szczególnym zainteresowaniem mediów światowych, krajowych i lokalnych.

Uniwersytet inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania do zabiegów operacyjnych w technologii 3D, dzięki czemu może pomagać również najbardziej poszkodowanym ofiarom wojny. Jest głównym ośrodkiem w Polsce, do którego kierowane są między innymi ranne dzieci. Tutaj uzyskują pomoc interdyscyplinarnego zespołu złożonego z najlepszych specjalistów, lub kierowane są do innych ośrodków w kraju i za granicą.

Warto przypomnieć, że Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej kierowana przez prof. dr. hab. n. med. Roberta Rejdaka, jako jedyna placówka z Polski została przyjęta do współpracy w ramach Europejskich Sieci Referencyjnych Okulistycznych Chorób Rzadkich ERN EYE. Ponadto pełni ona także funkcję Ogólnopolskiego Centrum Urazów Oka oraz jest jedyną w Europie Środkowej i Wschodniej filią Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych ESASO.

Poniżej tylko kilka przykładów o czym mówią i piszą światowe, krajowe i lokalne media: