V posiedzenie Rady Programowej Laboratorium Innowacji KUL Pekao SA

Marzena Strok -Sadło, członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna, uczestniczyła jako przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin w V posiedzeniu Rady Programowej Laboratorium Innowacji KUL Pekao SA. Spotkanie dotyczyło posumowania działań w kończącym się roku akademickim oraz przyjęciu planów rozwoju na kolejny okres.

Laboratorium Innowacji KUL Pekao SA to projekt skierowany do studentów, doktorantów i pracowników naukowych KUL, którzy chcą się rozwijać przedsiębiorczo.Szeroka gama spotkań i warsztatów ma na celu doskonalenie i nabycie umiejętności technologicznych, kompetencji miękkich i biznesowych, ale przede wszystkim pobudzenie kreatywności całego środowiska.