Innovation Open Day na Politechnice Lubelskiej

W dniu 21 czerwca członek zarządu Klastra Marzena Strok-Sadło wzięła udział w Innovation Open Day na Politechnice Lubelskiej. Pracownicy uczelni zaprezentowali 13 innowacyjnych rozwiązań uczestniczącym w spotkaniu przedstawicielom środowiska biznesu. Dynamiczna formuła spotkania, bardzo dobra organizacja oraz wysoki poziom prezentacji spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Wśród przykładów dobrych praktyk komercjalizacji innowacji uczelni w formie spółki spin-off, znalazło się rozwiązanie nowoczesnego leja protetycznego firmy NK Tech – członka Klastra Lubelska Medycyna.

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 Politechnika Lubelska zajęła 3 miejsce w kategorii „Wynalazczość: w związku z liczbą uzyskanych patentów oraz praw ochronnych na wzory użytkowe.