Investin Sp. z o.o. – członek Klastra Lubelska Medycyna jednym z dwóch wykonawców programu Akademii Menadżera Innowacji  PARP

Plakat informujący o rekrutacji do Akademii Menadżera Innowacji.

Od 25 lipca trwa nabór do Akademia Menadżera Innowacji, autorskiego programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który dedykowany jest przedsiębiorcom otwartym na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, natomiast duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu i aktywnego udziału

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.