Rozpoczęła się rekrutacja na nowy kierunek na Politechnice Lubelskiej

Sztuczna inteligencja w biznesie to studia ogólnoakademickie, inżynierskie, które łączą wiedzę z obszaru uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z wiedzą o funkcjonowaniu i procesach realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz o zjawiskach zachodzących w ich otoczeniu. Celem kształcenia na kierunku sztuczna inteligencja w biznesie jest przygotowanie absolwenta do pracy w organizacjach wykorzystujących bądź planujących zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji zarówno w swoich systemach zarządzania, jak i w szeroko rozumianej analizie danych. Więcej o nowym kierunku https://sib.pollub.pl/